مدیریت دانش کاربردی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


 • هفت سؤال اساسی برای خودممیزی اولیه
 • تعاریف دانش، مدیریت دانش
 • آشنایی با انواع دانش و دسته‌بندی‌های آن
 • مؤلفه‌های سازنده مدیریت دانش
 • فرهنگ‌سازی برای مدیریت دانش
 • ساختار و فرآیندها در مدیریت دانش
 • نکاتی درباره نرم‌افزار مدیریت دانش و نقش آن
 • مفهوم درس‌آموخته و انواع آن
 • ساختار یک درس‌آموخته
 • تعریف خبره و صلاحیت‌های لازم برای خبرگی
 • تکنیک‌های اخذ دانش خبرگان
 • برخی از مهم‌ترین تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش سازمانی
 • AAR
 • LLS
 • بررسی و مورد کاوی تجربیات شرکت‌های نامی در مدیریت دانشتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۱:۱۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۱۱:۱۷ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.