طراحی و تکوین محصول با روش APQP و QFD

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • تشریح ورودی‌ها و خروجی‌های مراحل مختلف طرح‌ریزی یک محصول، پروژه یا قرارداد از ابتدای طراحی محصول و طراحی و توسعه فرآیند تا صحه‌گذاری محصول فرآیند.
  • مفاهیم APQP و QFD
  • جایگاه APQP و QFD در نظام‌های مدیریت کیفیت
  • تشریح مراحل بازخورد، ارزیابی و اقدامات اصلاحی در چارچوب APQP و QFD
  • توضیح چگونکی تدوین طرح‌های کنترل و طرح‌های کیفیت
  • آشنایی با فازهای APQP
  • مراحل اجرای QFD
  • مباحث تکمیلیتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۳:۳۰
یک‌شنبه
۲۸ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۴:۰۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.