تجزیه‌وتحلیل حالات بالقوه خطا و اثرات آن (FMEA)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • معرفی آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات آن
 • تاریخچه FMEA
 • تکنیک FMEA و اهداف آن
 • مراحل تهیه FMEA
 • FMEA در طراحی (DFMEA)
 • FMEA در فرآیند (PFMEA)
 • شاخص‌های عددی در FMEA (شدت، قابلیت، کشف، وقوع)
 • بیان تغییرات ورژن جدید FMEA بر اساس کتابچه مرجع AIAG – VDA ویرایش ۲۰۱۹
 • محاسبه اولویت اقدام بجای اولویت ریسک (RPN) در ورژن جدید
 • بررسی اثربخشی FMEA با شاخص‌های مرتبط
 • کارگاه آموزشیتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۳:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۳:۴۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.