کنترل فرآیند آماری (SPC)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • مقدمه- مفهوم و ابعاد کیفیت و فواید اجرای SPC
 • مبانی آمار در SPC
 • معرفی ابزارهای هفت‌گانه کنترل (برگه ثبت داده‌ها- هیستوگرام- نمودار پارتو- نمودار علت و معلول- نمودار تمرکز نقص‌ها- نمودار پراکندگی و نمودار کنترل)
 • مروری بر اصول آماری نمودار کنترل (انواع تغییرات- منحنی نرمال- تئوری حد مرکزی- اصول اولیه آماری نمودارهای کنترل- حالت‌های خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن)
 • نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های کمی
 • نمودارهای کنترلی برای مشخصه‌های وصفی
 • نمودارهای کنترلی حالت‌های خاص
 • شاخص‌های قابلیت و کارایی فرآیند
 • مراحل پیاده‌سازی و اجرای SPC
 • مروری بر کاربرد نرم‌افزار Minitab در SPC
 • پرسش و پاسخ در زمینه آموزش کنترل فرآیند آماری (SPC)تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۲:۳۰
پنج‌شنبه
۲۵ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۲:۵۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.