تعیین آبستنی

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت
  • ارائه دهنده خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.

Specifications

بازه زمانی ارائه خدمت اورژانسی یا حداکثر 5 روز یا حداکثر 10 روز یا حداکثر 20 روز یا حداکثر 30 روز
محل ارائه خدمت درمانگاه یا تا 30 کیلومتر یا تا 100 کیلومتر یا بیشتر از 100 کیلومتر
ارائه دهنده خدمت کلینیک دامپزشکی 1 یا کلینیک دامپزشکی 2