تخلیه چشم

0 ﷼ 0.0 IRR 0 ﷼

0 ﷼

  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت
  • ارائه دهنده خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.

Specifications

بازه زمانی ارائه خدمت اورژانسی یا حداکثر 5 روز
محل ارائه خدمت درمانگاه یا تا 30 کیلومتر
ارائه دهنده خدمت کلینیک دامپزشکی 1 یا کلینیک دامپزشکی 2