دسته بندی ها
کولیک
0 ﷼ 0.0 IRR
شکستگی
0 ﷼ 0.0 IRR
تروما
0 ﷼ 0.0 IRR
آزمایش CBC
0 ﷼ 0.0 IRR
تعیین آبستنی
0 ﷼ 0.0 IRR
شست و شوی رحم
0 ﷼ 0.0 IRR
انتقال جنین
0 ﷼ 0.0 IRR
تخلیه چشم
0 ﷼ 0.0 IRR
اخته
0 ﷼ 0.0 IRR
آب مروارید
0 ﷼ 0.0 IRR
کسلیک
0 ﷼ 0.0 IRR
فتق نافی
0 ﷼ 0.0 IRR
واکسن سه گانه
5,000,000 ﷼ 5,000,000 ﷼ 5000000.0 IRR
این واکسن برای انواع نژادهای گربه در سن سه ماهگی توصیه می شود.